Duszniki: II Dusznicka Korona Dogtrekkingu z Piotrem Liskiem