Kaźmierz: Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Znad Mereczanki"