Duszniki: II Dusznickie Grand Prix w Siatkówce Halowej