Duszniki: Uroczystość nadania imienia Ronda "Żołnierzy Wyklętych"