Zmodernizowano oczyszczalnie ścieków w Grzebienisku

05.12.2017

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#modernizacja   #inwestycja   #oczyszczalnia   #duszniki   

Mając na uwadze dbałość o czystość środowiska oraz sprostanie wymogom prawa UE i polskiego, Wójt Gminy Duszniki podjął się realizacji szeregu zadań inwestycyjnych, których głównym celem jest doprowadzenie do zniwelowania niedoborów systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Duszniki.

 

Celem remontu i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grzebienisku było kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej i osadowej, eliminacja zanieczyszczeń odprowadzanych do rowu melioracyjnego w Grzebienisku, ochrona wód gruntowych oraz zwiększenie przepustowości oczyszczalni do maksymalnie 660 m3/dobę. Wójt Roman Boguś w imieniu Gminy Duszniki w dniu 22 sierpnia 2016 r. podpisał umowę z firmą ATA TECHNIK na wykonanie remontu i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grzebienisku. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z ustawą "Prawo zamówień publicznych".

Plac budowy przekazano wykonawcy robót 19 września 2016 r. Roboty rozpoczęto od wyburzenia i rozbiórki części istniejących obiektów. Prace budowlane były utrudnione ze względu na brak możliwości wyłączenia istniejącej oczyszczalni ścieków z pracy. Objęły one remont powierzchni zbiornika uśredniającego oraz remont hali technologicznej. Wybudowano nowe obiekty: 2 zbiorniki żelbetowe, budynek technologiczny, zbiornik stabilizacji osadu z komorą zasuw, budynek mechanicznej stacji oczyszczania ścieków oraz komorę kraty hakowej. Równolegle do prowadzonych prac budowlanych ułożono sieci międzyobiektowe. W miarę postępu prac, kolejne obiekty wyposażono w urządzenia technologiczne, uruchomiono aparaturę kontrolno-pomiarową oraz podłączono wizualizację oczyszczalni na panelu kontrolnym w dyspozytorni. Badania potwierdzające odpowiednie parametry ścieków oczyszczonych - zgodność pracy oczyszczalni z wymogami norm polskich oraz z założeniami projektowymi, przeprowadziło Laboratorium firmy SGS Polska Sp. z o. o. Przedmiotem badania był ściek surowy i oczyszczony. Określono takie parametry jak odczyn pH, CHZT, azot ogólny, fosfor ogólny oraz zawiesinę ogólną.

Trwająca ponad rok inwestycja zakończyła się sukcesem zarówno na części ściekowej, jak i osadowej. Zgodnie z założeniami, modernizacja części biologicznej oczyszczalni przystosowała obiekt do przyjęcia ścieków w ilości maksymalnej 660 m3/dobę i oczyszczenia ich do parametrów zgodnych z aktualnymi wymogami. Całkowity koszt prac zamknął się w kwocie 5 073 787,72 zł. Inwestycja ta została zrealizowana przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Projekt sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, www.wfosgw.poznan.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To może Cię także zainteresować:
Planowane wyłączenia energii elektrycznej 12-15.12
Kolejne dofinansowanie dla Powiatu
Z seniorami o ich bezpieczeństwie

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. | źródło: duszniki.eu

Komentarze