Lepsza edukacja w SP nr 2 we Wronkach

17.03.2017

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#szkoła   #wronki   

Projekt „Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej nr 2 we Wronkach” zgłoszony przez Gminę Wronki pozytywnie przeszedł ocenę formalno-merytoryczną i został wybrany do unijnego dofinansowania. Wroniecka placówka otrzyma na ten cel ponad 230 tys. zł

 

W ramach realizacji zadania przewidziano wsparcie uczniów poprzez organizację kółka z języka angielskiego, kółka matematycznego i kółka przyrodniczego, a także zajęć rozwijających kompetencje społeczne oraz umiejętność uczenia się.

Wsparcie otrzymają także uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla których Szkoła Podstawowa nr 2 uruchomi dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki i przyrody oraz zajęcia specjalistyczne – logopedyczne, rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacyjne i socjoterapeutyczne.

Ważne jest również to, że dzięki środkom zewnętrznym 42 nauczycieli będzie mogło podnieść swoje umiejętności i kompetencje zawodowe. W tym zakresie odbędą się szkolenia (indywidualizacja nauczania – praca z uczniem zdolnym, wykorzystanie nowoczesnych metod eksperymentu w nauczaniu kompetencji kluczowych, nowoczesne i skuteczne nauczanie języka angielskiego w klasach) i warsztaty z przeprowadzania doświadczeń przyrodniczych w klasach młodszych. Nauczyciele będą mogli skorzystać także ze studiów podyplomowych z logopedii.

Projekt zakłada też wyposażenie szkolnych pracowni (przyrodniczej i matematycznej) w narzędzia niezbędne do wykonywania eksperymentów.

Wartość projektu wynosi 249 255,98 zł, z czego 236 793,18 zł pochodzi z pieniędzy unijnych. Pozostała kwota została zabezpieczona w budżecie Gminy Wronki.

 

To może Cię także zainteresować:
Ewakuacja w Szkole Podstawowej w Bytyniu
Planowane wyłączenia energii elektrycznej 12-15.12
Policja i Straż Miejska o "dwóch stronach sieci"

red. | źródło: wronki.pl | foto: sp2wronki.pl

Komentarze